Sponzorovaný banner ODYSEE

ANKH TV TERMS

1. podmienky

Prístupom na webovú stránku na adrese https://ankh.tv, vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito podmienkami poskytovania služby, všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a že súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto podmienok, máte zakázané používať tento web alebo naň pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

1a Zverejňovanie pornografického materiálu nie je v našej komunite povolené. Rovnako ako nahé scény alebo fotografie na čisto sexuálne účely. Pod pokutou za odstránenie materiálu a nezvratné blokovanie súvisiaceho účtu v prípade opakovania.

1b Účty spojené s nelegálnymi aktivitami sú okamžite odstránené a údaje budú ponechané príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

1c Používateľom, ktorí majú v minulosti vulgárne alebo hanlivé výroky voči iným používateľom, môže byť tiež zakázaný zákaz ich účtov bez predchádzajúceho upozornenia.

1d Používatelia nesmú nahrávať ani používať obsah tretích strán (ako sú napríklad fotografie, texty, videá, audio súbory, okrem iného) s výnimkou výslovného súhlasu vlastníka, a to pod sankciou odstránenia obsahu bez predchádzajúceho upozornenia a odstránenia súvisiaceho účtu. . Zdieľanie obsahu z iných sietí je povolené, pokiaľ je to v súlade s podmienkami pôvodnej siete a neporušuje to ani jednu z ďalších položiek tohto výrazu.

1e Používateľom s históriou SPAM aktivít môže byť tiež zakázaný prístup k ich účtom bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Použite licenciu

 1. Povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webe je povolené ANKH TVwebová stránka určená len na osobné a nekomerčné prechodné prezeranie. Ide o udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a na základe tejto licencie nemôžete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. použitie materiálov pre komerčné účely, alebo pre akýkoľvek verejný displeji (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý v ANKH TVwebová stránka;
  4. odstránenie autorských alebo iných vlastníckych notácie z materiálov alebo
  5. preniesť materiály na inú osobu alebo "zrkadliť" materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť ukončené ANKH TV kedykoľvek. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Zrieknutie sa

 1. materiály na ANKH TVWebové stránky sú poskytované tak, ako sú. ANKH TV neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka zodpovednosti a vylučuje všetky ostatné záruky vrátane, okrem iného, ​​predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
 2. Ďalej, ANKH TV nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webovej stránke alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenie

V žiadnom prípade ANKH TV alebo jeho dodávatelia sú zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, okrem iného, ​​škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia podnikania), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použiť materiály na ANKH TVweb, aj keď ANKH TV alebo ANKH TV splnomocnený zástupca bolo oznámené ústne alebo písomne ​​na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nedovoľujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, môže tieto obmedzenia na vás nevzťahuje.

5. Presnosť materiálov

Tieto materiály sa objaví na ANKH TVWebové stránky môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. ANKH TV nezaručuje, že žiadny z materiálov na jeho webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. ANKH TV môže kedykoľvek vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na jeho webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia. však ANKH TV sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

ANKH TV nekontroloval všetky stránky prepojené na jeho webovú stránku a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená potvrdenie zo strany ANKH TV stránky. Používanie akejkoľvek takejto prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. modifikácie

ANKH TV môže kedykoľvek zmeniť podmienky poskytovania služby pre svoju webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

8. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi spoločnosti BR a vy sa neodvolateľne podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo mieste.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish